Elektrická spájka s trafostanicou na voskové tmely Schmelz-Kobold Zobrazit větší

Elektrická pájka s trafostanicí na voskové tmely

440600

Nové

Pájka pro tavení a míchání všech voskových tmelů značky KÖNIG

Více informací

4 411 Kč

Více informací

Elektrická pájka na voskové tmely KÖNIG Schmelz-Kobold Kö 440

Skladová dostupnost

Zboží je na našem skladě, dodání je 1 až 2 pracovní dny.

Oblasti použití

 • pro tavení a modelování voskových tmelů
 • pro míchání tavením nových odstínů voskových tmelů z více základních barev
 • pro odstraňování voskových tmelů
 • pro použití na voskové tmely KÖNIG: Kö 130, Kö 131, Kö 140, Kö 141, Kö 143, Kö 146, Kö 147, Kö 149

Vlastnosti výrobku

 • profesionální stacionární pájka na elektrický pohon ze sítě 230 V
 • vhodná i do průmyslové výroby pro nepřetržitý provoz
 • plynulá regulace teploty pro různé voskové tmely
 • vhodná do vnitřního prostředí

Technické údaje

Tavič:

Sekundární napájení 12 V, výkon 12,5 W

Délka kabelu 2,5 m

Trafostanice:

Primární napájení 230 V, 50/60 Hz, jmenovitý výkon max. 32 W

Délka síťového kabelu 1,4 m

Kontrolka provozu: červená LED-dioda

Regulace teploty: plynulá-bezestupňová

Maximální tavná teplota: 240 oC

Před uvedením do provozu

Před uvedením do provozu si přečtěte celý návod a bezpečnostní pokyny!

Napětí sítě musí souhlasit s typovým štítkem pájky.

Upozornění

Tavná špička je při provozu žhavá – riziko popálení!

Zajistěte bezpečného stání pro trafostanici – chraňte před pádem!

Pro odkládání taviče používejte vždy odkládací stojánek.

Způsob použití

 1. Propojte konektor pájky s trafostanicí.
 2. Odložte pájku na odkládací stojánek. Ujistěte se, že se tavná špička nedotýká síťového nebo přívodního kabelu nebo jiného předmětu. Odkládací stojánek zajišťuje dostatečnou vzdálenost od odkládací plochy.
 3. Propojte síťovou zástrčku se zásuvkou a zapněte síťový spínač. AUS = vypnuto, AN = zapnuto.
 4. Nastavte teplotu regulátoru na odpovídající vosk, který budete zpracovávat. Hartwachs 141 = Tvrdý vosk, Schlellack 142 = Tvrdý šelakový vosk, Hartwachs PLUS 143 = Tvrdý vosk Plus. Následně pulzující kontrolka LED indikuje, že řídicí elektronika teploty funguje.
 5. Provozní teplota je dosažena přibližně po 2 - 3 minutách. Vždy natavte pouze malé množství tmelu. Nenechávejte tmel skápnout, ale tmel nanášejte tavnou špičkou do místa poškození. Tímto je dosaženo velmi přesné umístění tmelu. Po vyplnění místa poškození zarovnejte nerovnosti tmelu plochou tavné špičky do roviny. Pokud během zpracování tmelu vznikají bubliny nebo kouř, tak je nutné snížit teplotu.
 6. Po použití očistěte tavnou špičku jemnou ocelovou vlnou, aby se nevytvořila vrstva starého spáleného tmelu na hrotu špičky. Tavnou špičku nečistěte dlátem, nožem nebo ostrými předměty. Občas sundejte tavnou špičku z tyče topného tělesa a očistěte ji, aby byla zachována možnost výměny tavné špičky za novou.

Náhradní díly

Trafostanice obj. č. 440604

Pájka s kabelem a tavící špičkou obj. č. 440605

Pájka s kabelem bez tavící špičky obj. č. 440602

Tavící špička obj. č. 440603

Výměna tavné špičky

Výměnu tavící špičky provádějte pouze chladném stavu.

Posuňte pružinou ze zadní pozice (2) do přední pozice (1).

Vytáhněte opatrně za pomocí kleští starou tavící špičku.

Nasaďte novou tavící špičku na topné těleso a posuňte pružinu z pření pozice (1) na zadní pozici (2). Dbejte na to, aby byla tavící špička pevně nasazena na topném tělese.

Bezpečnostní pokyny

 • Záruka výrobce se nevztahuje poškození vzniklé nesprávným používáním a manipulací s tavnou pájkou.
 • Před použitím zkontrolujte všechny komponenty. Poškozené díly nechte opravit v odborném servisu nebo zašlete na opravu dodavateli. Jsou-li opravy prováděny neodborně, hrozí nebezpečí nehody pro uživatele. Pro opravy vždy používejte originální náhradní díly.
 • Před použitím zkontrolujte, zda je tavící špička řádně nasazena na topném tělese. Zahřátá tavící špička nesmí přijít do styku s kůží, vlasy a dalšími materiály citlivými na teplo a hořlavinami.
 • Zamezte přístupu k pájce nepovolaným osobám, zejména pak dětem.
 • Nevytahujte zástrčku tahem za kabel ze síťové zásuvky nebo nepoužívejte kabel pro přepravu pájky jako držadlo. Dbejte na to, aby přívodní kabel nepřišel do styku s žhavou tavící špičkou, oleji a ostrými hranami a předměty. Poškozený přívodní kabel může způsobit požár, zkrat a úraz elektrickým proudem.
 • Ochraňte přístroj před kapalinami a vlhkostí, jinak existuje riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 • Musí být dodržována národní a mezinárodní legislativa o bezpečnosti, ochraně zdraví a BOZP.

Popis pájky

1) Trafostanice                                                             

2) Tavící pájka s kabelem 2,5 m

1) Trafostanice

1.1 Vypínač

1.2 Regulátor teploty

1.3 Připojovací zdířka pro tavicí pájku

1.4. LED kontrolka ohřevu

2) Tavící pájka

2.1 Konektor připojení

2.2 Odkládací stojánek

2.3 Tavící špička

2.4 Pružina pro upevnění tavící špičky