Zásady ochrany osobních údajů

Aby mohl tento eshop správně fungovat, mohli jsme vyřizovat Vaše objednávky a další požadavky, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Správcem osobních údajů tohoto eshopu UdrzovanyDomov.cz je společnost CZECH KÖNIG, s.r.o., IČ: 26011131, se sídlem Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové, zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19984.

Vložení, zpracování a použití osobních údajů

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli zadat své osobní údaje.

Vaše osobní údaje poskytnuté v průběhu objednávkového procesu zpracováváme za účelem nebo v souvislosti s vyřízením objednávky, souvisejících požadavků a s řešením případných reklamací. Pro tyto účely zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací, případně fakturační adresu, e-mail, síťovou adresu, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu. Volitelně můžeme zpracovávat také Vaše číslo bankovního účtu, název společnosti, IČ a DIČ nebo jakékoliv informace, které vepíšete do poznámky k objednávce, pokud nám tyto údaje za účelem vyřízení objednávky dobrovolně poskytnete.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy a v souladu se článkem 6, odst. 1, pismene b) a c) Obecného nařízení o ochraně osobních udajů k němu nevyžadujeme Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Uvedené údaje za tímto účelem zpracováváme a uchováváme po dobu nutnou pro plnění ze smlouvy, plnění právních povinností a/nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu. Po uplynutí této doby se zavazujeme Vámi poskytnuté údaje vhodným způsobem odstranit, respektive anonymizovat či pseudonymizovat.

Výše uvedené platí pro jednorázové objednávky učiněné v režimu „objednávka bez registrace“, stejně jako objednávky registrovaných zákazníků s uživatelským účtem.

Pakliže se rozhodnete svůj zákaznický (uživatelský) účet vytvořit v průběhu objednávkového procesu, resp. v nákupním košíku, máme za to, že tak činíte za účelem uskutečnění objednávky – nevyžadujeme proto Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. Samostatné vytvoření uživatelského účtu mimo objednávkový proces potřebě Vašeho výslovného souhlasu podléhá. V obou případech berete na vědomí, že jako hlavní identifikátor (uživatelské jméno) bude použita Vaše e-mailová adresa zadaná při registraci.

Na rozdíl od jednorázového nákupu bez registrace jsou v rámci registrovaného uživatelského účtu slučovány informace o veškerých nákupech přihlášeného uživatele (historie objednávek) a zboží, které přihlášený uživatel historicky vložil do svého nákupního košíku. Přihlášený uživatel může ve své klientské zóně volitelně využívat i další funkce, které mohou z povahy funkcionality ukládat další data o jeho aktivitě v tomto internetovém obchodě (např.tzv. „Seznam přání“ evidující produkty, které si uživatel ukládá pro budoucí snadnější nalezení nebo ukládání elektronických dokladů k uskutečněným objednávkám).

Uživatelův výslovný souhlas je vyžadován pro účely marketingového využití jím zadaných osobních údajů – zejména potom souhlas s využitím jeho e-mailové adresy pro zasílání informací o nabídkách, slevách a novinkách Správce (tzv. Newsletter). Udělení tohoto souhlasu je možné provést dobrovolným zaškrtnutím příslusného pole v objednávkovém či registračním formuláři nebo v samostatném formuláři určeném pro přihlášení odběru Newsletterů. Jeho udělením uživatel výslovně souhlasí s tím, že k přípravě marketingových nabídek můžeme provádět spojování veškerých údajů o nákupech jakožto dalších zadaných udajů pod daným uživatelským účtem, a to i s jinými legálně získanými údaji (tzv. „profilování“). Právním důvodem tohoto zpracování je dobrovolné udělení Vašeho souhlasu.

Zákazník má právo svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat jedním z níže uvedených způsobů nebo svůj zákaznický účet zcela zrušit – důsledkem obou rozhodnutí je nevratné odstranění předmětného uživatelského účtu. S případnými objednávkami původně vedenými pod tímto uživatelským účtem od okamžiku smazání uživatelského účtu dále nakládáme jako s jednorázovými objednávkami bez registrace.

Některé údaje klasifikované jako osobní (typicky tzv. „cookies“) nám můžete předávat, aniž byste je vyplnili jedním z výše uvedených způsobů. Ke zpracovaní těchto údajů nám udělujete svůj výslovný souhlas tím, že toto zpracování povolíte (resp. nezakážete) učiněním vhodného Nastavení soukromí – viz příslušná kapitola těchto Zásad. Tento souhlas je dobrovolný, upozorňujeme však, že bez jeho udělení nemusí některé funkce tohoto webu správně fungovat. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám udělujete Nastavením soukromí. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, resp. omezit vhodnou změnou Nastavení soukromí.

Poskytování osobních údajů třetím osobám, Cookies a Nastavení soukromí

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, název firmy, doručovací adresa a telefonní číslo jsou poskytovány při předávání zásilky příslušnému přepravci, pokud si přejete zásilku prostřednictvím tohoto přepravce doručit. Právním důvodem je vyřízení objednávky, resp. její doručení Vámi zvoleným způsobem přepravy.

Přístup k Vašim osobním údajům může mít také dodavatel tohoto eshopu (IČ 87617633), z důvodu technického zajištění provozu tohoto internetového obchodu.

Omezený přístup k Vašim osobním údajům (zejména cookies) mohou mít také služby, které využíváme ve snaze zlepšit uživatelskou zkušenost s tímto internetovým obchodem (statistické a analytické programy), zajistit správné fungování eshopu (nezbytné cookies), zachovat Vaše nastavení webu pro příští návštevu (preferenční cookies), případně pro zajištění marketingových a jiných aktivit (marketingové a nezařazené cookies) – všechny tyto cookies a zásuvné moduly jsou podrobně popsány v „Nastavení soukromí“, kde můžete použití jednotlivých cookies nebo modulů dle svých preferencí povolit nebo zakázat. Toto nastavení je uživateli zobrazeno vždy při jeho první návštěvě tohoto internetového obchodu, případně jej může kdykoliv sám vyvolat kliknutím na příslušnou ikonu „Nastavení soukromí“ v patičce webu nebo na jiném dobře viditelném místě.

Jiný druh zpracování a předávání Vašich osobních údajů třetím osobám, než popsaných v tomto dokumentu nebo přehledu Nastavení soukromí, neprobíhá.

Použití cookies

Na některých stranách používáme cookies, aby byla návštěva našich stránek zajímavější a bylo možné používat určité funkce. Jedná se o malé množství textových dat, která se ukládají na Váš počítač. Většina našich cookies se vymaže z Vašeho počítače při ukončení brouzdání na našich stránkách (tzv. session-cookies). Ostatní cookies zůstávají ve Vašem počítači, což nám umožňuje při Vaší další návštěvě poznat Váš počítač (tzv. permanentní cookies). Všechny používané cookies a zásuvné moduly jsou podrobně popsány v „Nastavení soukromí“, kde můžete použití jednotlivých cookies nebo zásuvných modulů dle svých preferencí povolit nebo zakázat. Toto nastavení je uživateli zobrazeno vždy při jeho první návštěvě tohoto internetového obchodu, případně jej může kdykoliv sám vyvolat kliknutím na příslušnou ikonu „Nastavení soukromí“ v patičce webu nebo na jiném dobře viditelném místě.

Bezpečnost a šifrování dat

Vaše osobní údaje jsou přenášeny prostřednictvím internetu se zakódováním certifikáty [SSL-128 bit systém]. Technickými a organizačními opatřeními chráníme naše webové stránky a ostatní systémy proti ztrátě, poškození, přístupu, změnám a předání Vašich dat neoprávněným osobám. Přístup na Váš účet je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. Zacházejte s důvěrnými informacemi obezřetně, odhlaste se ze svého účtu, pokud jste s námi již ukončili komunikaci, zvláště pokud používají Váš počítač další uživatelé.

Použití analytických programů

Webová stránka používá Google Analytics, webovou analýzu od firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, malé množství textových dat, které se uloží na Váš počítač a umožňuje analýzu užívání webové stránky. Informace vytvořené cookies o Vašem užívání webových stránek jsou přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Google používá tyto informace proto, aby vyhodnotil Vaše užívání webových stránek a sestavil a předal o tom zprávu provozovateli těchto stránek a zajistil používání dalších připojených služeb. Google předává eventuálně tyto informace třetím osobám, pokud je to stanoveno zákonem nebo pokud třetí osoba zpracovává data pro Google. Veškeré tyto údaje vyjma cookies jsou při předávání anonymizovány, resp. pseudonymizovány – žádné ukládané údaje tedy bezprostředně nespojujeme s Vaší osobou, resp. osobními údaji, které jste nám poskytli např. v průběhu vytváření objednávky. Instalaci cookies můžete zamezit příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče, chceme Vás ale upozornit na to, že v tomto případě nebude možné využívat všechny funkce webových stránek. Používáním webových stránek souhlasíte se zpracováním získaných dat přes Google o Vás, v podobě a k účelu výše uvedeném. Získávání a ukládání dat přes Google Analysics můžete kdykoliv s účinností od daného okamžiku ukončit, a to vhodným provedením „Nastavení soukromí“ na těchto stránkách a/nebo pokud si nahrajete browser-add-on program pro deaktivaci ze stránek Google Analytics a nainstalujete ho do Vašeho internetového prohlížeče. Deaktivační program naleznete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Použití zásuvných modulů (plugin) na Facebooku

Na této webové stránce jsou používány pluginy sociální sítě facebook.com, která je provozována firmou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Pokud z webové stránky, která je opatřena pluginem, vyvoláte naši internetovou prezentaci, tak dojde k připojení k facebookovému serveru, tzn. na facebookový server je předáno, kterou z našich stránek jste navštívili. Při této činnosti jste jakožto uživatel Facebooku přihlášen a Facebook tuto Vaši činnost přiřadí k Vašemu facebookovému uživatelskému účtu. Při používání funkcí plugin (např. kliknutím na "To se mi líbí" nebo "Přidat komentář") jsou tyto informace přiřazovány k Vašemu facebookovému uživatelskému účtu. Tomuto můžete zamezit kombinací vhodného „Nastavení soukromí“ na těchto stránkách, odhlášením z používání pluginů Facebook a tím, že nebudete aktivně využívat výše jmenované funkce. Bližší informace o získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů na Facebooku naleznete na stránkách www.facebook.com.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů má každá fyzická osoba, která se domnívá, že jsou její osobní údaje zpracovávány bez jejího souhlasu, právo požádat, aby byly její osobní údaje odstraněny. V případě zde nezodpovězených dotazů ohledně získávání, zpracovávání a používání Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte.

V souladu s Obecnou směrnicí o ochraně osobních údajů (známou jako „GDPR“) máte navíc právo na:

  • Odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním svých osobních údajů - upozorňujeme, že souhlas nelze odvolat pro zpracování údajů poskytnutých za účelem plnění smlouvy a jiných zákonných povinností, v rozsahu nezbytném pro toto plnění (viz čl. 6, odst. 1b+c Obecného nařízení o ochraně osobních udajů).

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům – veškeré údaje, které zpracováváme o registrovaném uživateli si může přihlášený uživatel vyžádat ve své klientské zóně. Ostatní uživatelé (tj. zejména zákazníci nakupující bez registrace) si mohou tyto informace vyžádat na níže uvedeném kontaktu.

  • Opravu údajů – prosím vyžádejte na níže uvedeném kontaktu.

  • Výmaz údajů – může registrovaný uživatel provést po přihlášení do své klientské zóny. Ostatní uživatelé (tj. zejména zákazníci nakupující bez registrace) mohou výmaz vyžádat na níže uvedeném kontaktu.

  • Omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů – prosím kontaktujte nás se svými požavaky na níže uvedeném kontaktu.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pro účely odvolaní Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a řešení Vašich dalších požadavků, souvisejících nejen s ochranou osobních udajů nás prosím kontaktujte:

CZECH KÖNIG, s.r.o.
E-mail: info@czech-konig.com