Zásady ochrany osobných údajov

Aby mohol tento eshop správne fungovať, mohli sme vybavovať Vaše objednávky a ďalšie požiadavky, musíme spracovávať niektoré Vaše osobné údaje.

Správcom osobných údajov tohto eshopu UdrzovanyDomov.cz je spoločnosť CZECH KÖNIG, s.r.o., IČO: 26011131, so sídlom Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Hradci Králové oddiel C, vložka 19984.

Vloženie, spracovanie a použitie osobných údajov

Naše webové stránky môžete navštíviť, bez toho aby ste museli zadať svoje osobné údaje.

Vaše osobné údaje poskytnuté v priebehu objednávkového procesu spracovávame na účely alebo v súvislosti s vybavením objednávky, súvisiacich požiadaviek a s riešením prípadných reklamácií. Pre tieto účely spracovávame Vaše meno a priezvisko, doručovaciu, prípadne fakturačnú adresu, e-mail, sieťovú adresu, telefónne číslo, objednaný tovar a jeho cenu. Voliteľne môžeme spracovávať tiež Vaše číslo bankového účtu, názov spoločnosti, IČO a DIČ alebo akékoľvek informácie, ktoré vpíšete do poznámky k objednávke, ak nám tieto údaje za účelom vybavenia objednávky dobrovoľne poskytnete.

Právnym dôvodom tohto spracovania je plnenie zmluvy a v súlade s článkom 6, ods. 1, písmena b) a c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov k nemu nevyžadujeme Váš výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Uvedené údaje za týmto účelom spracovávame a uchovávame po dobu potrebnú pre plnenie zo zmluvy, plnenie právnych povinností a/alebo počas trvania nášho oprávneného záujmu. Po uplynutí tejto doby sa zaväzujeme Vami poskytnuté údaje vhodným spôsobom odstrániť, respektíve anonymnosť či pseudonymizovat.

Vyššie uvedené platí pre jednorazové objednávky urobené v režime "objednávka bez registrácie", rovnako ako objednávky registrovaných zákazníkov s používateľským účtom.

Ak sa rozhodnete svoj zákaznícky (užívateľský) účet vytvoriť v priebehu objednávkového procesu, resp. v nákupnom košíku, máme za to, že tak robíte na účel uskutočnenia objednávky - nevyžadujeme preto Váš výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov. Samostatné vytvorenie používateľského účtu mimo objednávkový proces potrebe Vášho výslovného súhlasu podlieha. V oboch prípadoch beriete na vedomie, že ako hlavný identifikátor (užívateľské meno) bude použitá Vaša e-mailová adresa zadaná pri registrácii.

Na rozdiel od jednorazového nákupu bez registrácie sú v rámci registrovaného užívateľského účtu zlučované informácie o akýchkoľvek nákupoch prihláseného užívateľa (histórie objednávok) a tovar, ktorý prihlásený používateľ historicky vložil do svojho nákupného košíka. Prihlásený užívateľ môže vo svojej klientskej zóne voliteľne využívať aj ďalšie funkcie, ktoré môžu z povahy funkcionality ukladať ďalšie dáta o jeho aktivite v tomto internetovom obchode (napr. tzv. "Zoznam želanie" evidujúce produkty, ktoré si užívateľ ukladá pre budúce ľahšie nájdenie alebo ukladanie elektronických dokladov k uskutočneným objednávkam).

Užívateľov výslovný súhlas je vyžadovaný na účely marketingového využitia ním zadaných osobných údajov - najmä potom súhlas s využitím jeho e-mailovej adresy pre zasielanie informácií o ponukách, zľavách a novinkách Správca (tzv. Newsletter). Udelenie tohto súhlasu je možné vykonať dobrovoľným zaškrtnutím príslušného poľa v objednávkovom či registračnom formulári alebo v samostatnom formulári určenom pre prihlásenie odberu Newsletterov. Jeho udelením užívateľ výslovne súhlasí s tým, že na prípravu marketingových ponúk môžeme vykonávať spájanie všetkých údajov o nákupoch ako ďalších zadaných údajov pod daným užívateľským účtom, a to aj s inými legálne získanými údajmi (tzv. "Profilovanie"). Právnym dôvodom tohto spracovania je dobrovoľné udelenie vášho súhlasu.

Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať jedným z nižšie uvedených spôsobov alebo svoj zákaznícky účet úplne zrušiť - dôsledkom oboch rozhodnutie je nezvratné odstránenie predmetného používateľského účtu. S prípadnými objednávkami pôvodne vedenými pod týmto užívateľským účtom od okamihu zmazanie používateľského účtu ďalej nakladáme ako s jednorazovými objednávkami bez registrácie.

Niektoré údaje klasifikované ako osobné (typicky tzv. "cookies") nám môžete odovzdávať, bez toho aby ste je vyplnili jedným z vyššie uvedených spôsobov. Ku spracovanie týchto údajov nám udeľujete svoj výslovný súhlas tým, že toto spracovanie povolíte (resp. Nezakážete) urobením vhodného Nastavenie súkromia - pozri príslušnú kapitolu týchto Zásad. Tento súhlas je dobrovoľný, upozorňujeme však, že bez jeho udelenia nemusia niektoré funkcie tohto webu správne fungovať. Právnym dôvodom tohto spracovania je Váš súhlas, ktorý nám udeľujete Nastavením súkromia. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, resp. obmedziť vhodnou zmenou Nastavenie súkromia.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám, Cookies a Nastavenie súkromia

Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, názov firmy, doručovacia adresa a telefónne číslo sú poskytované pri odovzdávaní zásielky príslušnému prepravcovi, ak si prajete zásielku prostredníctvom tohto prepravcu doručiť. Právnym dôvodom je vybavenie objednávky, resp. jej doručenie Vami zvoleným spôsobom prepravy.

Prístup k Vašim osobným údajom môže mať tiež dodávateľ tohto eshopu (IČ 87617633), z dôvodov technického zabezpečenia prevádzky tohto internetového obchodu.

Obmedzený prístup k Vašim osobným údajom (najmä cookies) môžu mať tiež služby, ktoré využívame v snahe zlepšiť užívateľskú skúsenosť s týmto internetovým obchodom (štatistické a analytické programy), zabezpečiť správne fungovanie eshopu (nevyhnutné cookies), zachovať Vaše nastavenie webu pre budúci návštevu ( preferenčné cookies), prípadne pre zaistenie marketingových a iných aktivít (marketingové a nezaradené cookies) - všetky tieto cookies a zásuvné moduly sú podrobne popísané v "Nastavenie súkromia", kde môžete použitia jednotlivých cookies alebo modulov podľa svojich preferencií povoliť alebo zakázať. Toto nastavenie je užívateľovi zobrazené vždy pri jeho prvej návšteve tohto internetového obchodu, prípadne ho môže kedykoľvek sám vyvolať kliknutím na príslušnú ikonu "Nastavenie súkromia" v pätičke webu alebo na inom dobre viditeľnom mieste.

Iný druh spracovania a prenosu Vašich osobných údajov tretím osobám, než opísaných v tomto dokumente alebo prehľadu Nastavenie súkromia, neprebieha.

Použitie cookies

Na niektorých stranách používame cookies, aby bola návšteva našich stránok zaujímavejšia a bolo možné používať určité funkcie. Jedná sa o malé množstvo textových dát, ktoré sa ukladajú na váš počítač. Väčšina našich cookies sa vymaže z Vášho počítača pri ukončení surfovaní na našich stránkach (tzv. session-cookies). Ostatné cookies zostávajú vo Vašom počítači, čo nám umožňuje pri Vašej ďalšej návšteve spoznať Váš počítač (tzv. permanentné cookies). Všetky používané cookies a zásuvné moduly sú podrobne popísané v "Nastavenie súkromia", kde môžete použitia jednotlivých cookies alebo zásuvných modulov podľa svojich preferencií povoliť alebo zakázať. Toto nastavenie je užívateľovi zobrazené vždy pri jeho prvej návšteve tohto internetového obchodu, prípadne ho môže kedykoľvek sám vyvolať kliknutím na príslušnú ikonu "Nastavenie súkromia" v pätičke webu alebo na inom dobre viditeľnom mieste.

Bezpečnosť a šifrovanie dát

Vaše osobné údaje sú prenášané prostredníctvom internetu sa zakódovaním certifikátmi [SSL-128 bit systém]. Technickými a organizačnými opatreniami chránime naše webové stránky a ostatné systémy proti strate, poškodeniu, prístupu, zmenám a odovzdanie Vašich dát neoprávneným osobám. Prístup na Váš účet je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. Zaobchádzajte s dôvernými informáciami obozretne, odhláste sa zo svojho účtu, ak ste s nami už ukončili komunikáciu, najmä ak používajú Váš počítač ďalší používatelia.

Použitie analytických programov

Webová stránka používa Google Analytics, webovú analýzu od firmy Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používa tzv. "cookies", malé množstvo textových dát, ktoré sa uložia na Váš počítač a umožňuje analýzu užívania webovej stránky. Informácie vytvorené cookies o Vašom používaní webových stránok sú prenášané a ukladané na server spoločnosti Google v USA. Google používa tieto informácie preto, aby vyhodnotil Vaše používanie webových stránok a zostavil a odovzdal o tom správu prevádzkovateľovi týchto stránok a zaistil používaní ďalších pripojených služieb. Google odovzdáva eventuálne tieto informácie tretím osobám, ak je to stanovené zákonom alebo ak tretia osoba spracúva dáta pre Google. Všetky tieto údaje okrem cookies sú pri odovzdávaní anonymizované, resp. pseudonymizovány - žiadne ukladané údaje teda bezprostredne nespájame s Vašou osobou, resp. osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli napr. v priebehu vytvárania objednávky. Inštaláciu cookies môžete zamedziť príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača, chceme Vás ale upozorniť na to, že v tomto prípade nebude možné využívať všetky funkcie webových stránok. Používaním webových stránok súhlasíte so spracovaním získaných dát cez Google o Vás, v podobe a na účel vyššie uvedenom. Získavanie a ukladanie dát cez Google Analysics môžete kedykoľvek s účinnosťou od daného okamihu ukončiť, a to vhodným prevedením "Nastavenie súkromia" na týchto stránkach a/alebo ak si nahráte browser-add-on program pre deaktiváciu zo stránok Google Analytics a nainštalujete ho do Vášho internetového prehliadača. Deaktivačný program nájdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Použitie zásuvných modulov (plugin) na Facebooku

Na tejto webovej stránke sú používané pluginy sociálnej siete facebook.com, ktorá je prevádzkovaná firmou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Pokiaľ z webovej stránky, ktorá je opatrená pluginom, vyvoláte našu internetovú prezentáciu, tak dôjde k pripojeniu k facebookovému serveru, tzn. na facebookový server je odovzdané, ktorú z našich stránok ste navštívili. Pri tejto činnosti ste ako používateľ Facebooku prihlásený a Facebook túto Vašu činnosť priradí k Vášmu facebookovému používateľskému účtu. Pri používaní funkcií plugin (napr. kliknutím na "To sa mi páči" alebo "Pridať komentár") sú tieto informácie priraďované k Vášmu facebookovému užívateľskému účtu. Tomuto môžete zamedziť kombináciou vhodného "Nastavenie súkromia" na týchto stránkach, odhlásením z používania pluginov Facebook a tým, že nebudete aktívne využívať vyššie menované funkcie. Bližšie informácie o získavanie a spracovávanie Vašich osobných údajov na Facebooku nájdete na stránkach www.facebook.com.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných udajov a o zmene a doplneni niektorych zákonov, má každá fyzická osoba, ktorá sa domnieva, že sú jej osobné údaje spracúvajú bez jej súhlasu, právo požiadať, aby boli jej osobné údaje odstránené. V prípade tu nezodpovedaných otázok ohľadom získavania, spracovávania a používanie Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte.

V súlade s Všeobecnou smernicou o ochrane osobných údajov (známu ako "GDPR") máte navyše právo na:

  • Odvolanie skôr udeleného súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov - upozorňujeme, že súhlas nemožno odvolať pre spracovanie údajov poskytnutých za účelom plnenia zmluvy a iných zákonných povinností, v rozsahu potrebnom na toto plnenie (pozri článok. 6, ods. 1b + c Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

  • Prístup k spracovávaným osobným údajom – všetky údaje, ktoré spracovávame o registrovanom užívateľovi si môže prihlásený používateľ vyžiadať vo svojej klientskej zóne. Ostatní užívatelia (tj. hlavne zákazníci nakupujúci bez registrácie) si môžu tieto informácie vyžiadať na nižšie uvedenom kontakte.

  • Opravu údajov – prosím vyžiadajte na nižšie uvedenom kontakte.

  • Výmaz údajov – môže registrovaný užívateľ vykonať po prihlásení do svojej klientskej zóny. Ostatní užívatelia (tj. hlavne zákazníci nakupujúci bez registrácie) môžu vymazanie vyžiadať na nižšie uvedenom kontakte.

  • Obmedzenie spracovanie, vzniesť námietku proti spracovaniu, či právo na prenosnosť údajov – prosím kontaktujte nás so svojimi požiadavkami na nižšie uvedenom kontakte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Na účely odvolaní Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov a riešenie Vašich ďalších požiadaviek, súvisiacich nielen s ochranou osobných údajov nás prosím kontaktujte:

CZECH KÖNIG, s.r.o.
E-mail: info@czech-konig.com